Klaretíni boli mučení za svoju službu španielskemu ľudu

Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato blahorečil v sobotu 21. októbra v Bazilike Sagrada Familia v Barcelone viac ako sto mučeníkov, členov rehole klaretínov. Ide o 109 rehoľníkov zabitých v rokoch 1936 až 1937 v španielskych mestách Barcelona, Sabadell, Valencia, Santander a inde. Na čele zoznamu je otec Mateo Casals Mas, ktorý patril do komunity v obci Sabadell neďaleko Barcelony.

O osude klaretínskych mučeníkov kardinál Andelo Amato pre Vatikánsky rozhlas povedal: „Rehoľníci boli ochotní vždy pomáhať núdznym a pripravení stále ohlasovať Božie slovo a vysluhovať sviatosti podľa vzoru a charizmy zakladateľa sv. Antona Máriu Clareta. Preto boli známi a obľúbení medzi ľuďmi pre svoju jednoduchosť, láskavosť, veľkorysosť a ochotu.“

Ako došlo k ich umučeniu?
„V júli 1936, po vypuknutí revolúcie, kláštor a kostol boli podpálené a misionári rozohnaní po domoch známych. Ale to nestačilo na ich záchranu. Otca Matea Casalsa Masa zatkli, uväznili a zastrelili na svitaní 5. septembra 1936. Jediným jeho previnením bolo, že bol katolíckym kňazom. Cestou, keď ho viedli na popravu, viackrát hlasne zvolal: «Nech žije Kristus Kráľ! Nech žije Najsvätejšie Srdce Ježišovo!» Ostatní spolubratia mučeníci boli zabití podobne.“

Aký je zmysel ich obety?
„Obeta ich života je semenom nového kresťanstva, silnejšieho, vedomejšieho si pravdy evanjelia, ktoré učí milovať priateľov a tiež nepriateľov, pretože jediná odplata kresťana je odpustenie nepriateľom.“

Svätý Otec František spomenul týchto nových blahoslavených na druhý deň vo svojom tradičnom príhovore po nedeľnom Anjel Pána: „Nech je ich hrdinský príklad a ich príhovor oporou pre toľkých mnohých kresťanov, ktorí aj v našich časoch v rozličných častiach sveta podstupujú diskrimináciu a prenasledovanie.“

Zdroj: RV
-fc-