Kňaza a umelca pátra Marka Rupnika prepustili z jezuitskej rehole

Kňaz a umelec páter Marko Rupnik, obvinený z fyzického a psychického zneužívania mnohých rehoľných sestier, bol tento mesiac prepustený z jezuitskej rehole.

Spoločnosť Ježišova vo svojom vyhlásení z 15. júna uviedla, že Rupnik bol vylúčený kvôli „tvrdohlavému odmietaniu dodržiavať sľub poslušnosti“. Rupnik bol požiadaný, aby zmenil komunitu a „prijal novú misiu“, uvádza sa vo vyhlásení. „Vzhľadom na opakované odmietnutie Marka Rupnika podriadiť sa tomuto príkazu nám, žiaľ, zostalo len jedno riešenie: prepustenie zo Spoločnosti Ježišovej.“

Článok z CNA si môžete v preklade Márie Spišiakovej dočítať na TK KBS.