Kňazi si môžu stiahnuť materiály na Nedeľu Božieho slova (26. januára 2020)

Poznámky k intronizácii Písma, komentáre ku všetkým čítaniam a avízo na spoločné modlitby veriacich. Tieto materiály si môžu kňazi stiahnuť TU. Využiť ich môžu v Nedeľu Božieho slova, ktorý budeme tento rok sláviť tretiu nedeľu cezročného obdobia. Najbližšie v nedeľu 26. januára 2020. Nedeľa je súčasťou Roku Božieho Slova.

„Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie svätej omše. Keď sa totiž v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium (porov. VSRM 29). Preto sa treba starať, aby lekcionár a evanjeliár, ktoré sú určené na ohlasovanie Božieho slova, boli pri liturgických úkonoch v osobitnej úcte (porov. VSRM 348). Pri príležitosti Nedele Božieho slova je vhodné v liturgii slávnostnejšie preukázať úctu týmto liturgickým knihám,“ uvádza sa v poznámke k intronizácii Písma, ktorú vypracoval Andrej Krivda, prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Komentáre k čítaniam 3. cezročnej nedele, ktoré je vhodné prečítať pred lekciami danej nedele, vypracoval biblista Mons. Jozef Jančovič.

Rok Božieho Slova slávime od Prvej adventnej nedele do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra 2020). Biskupi Slovenska pozvali k jeho sláveniu v pastierskom liste, ktorý sa čítal v kostoloch vlani na začiatku Adventu.

Zdroj: TK KBS