Deväť eucharistických prikázaní

V knihe Jedlo a múdrosť života sa Enzo Bianchi, zakladateľ komunity v Bose (Taliansko), zamýšľa nad tým, ako poľudštiť a zbožstviť našu účasť na stolovaní. Ponúka nám deväť princípov, ktoré nachádza v stolovaní Ježiša a v jeho eucharistickom odkaze.

  1. Uvedomovať si to, čo jeme.
  2. Byť pred jedlom stále v údive a úžase.
  3. Mať úctu k jedlu.
  4. Žehnať, vzdávať vďaky nad jedlom.
  5. Obývať stôl pri rozhovore, tvoriť spoločenstvo.
  6. Vychutnávať jedlo všetkými zmyslami.
  7. Jesť pomaly.
  8. Podeliť sa o jedlo.
  9. Tešiť sa, radovať sa spolu pri stole.

Enzo Bianchi