Kniha o priekopníkoch zasväteného života

Knihu s názvom „Otázky a provokácie: Neuskutočniteľné rozhovory so zakladateľmi a priekopníkmi zasväteného života“ predstavili v stredu 29. apríla v sídle Vatikánskeho rozhlasu. Autormi publikácie, ktorá vychádza vo Vatikánskom knižnom vydavateľstve (LEV), sú don Vito Magno a Laura De Luca.
Jej obsah tvorí 20 fiktívnych rozhovorov so svätými a zakladateľmi kongregácií, ako sú svätí: Augustín, Benedikt z Nursie, Hildegarda z Bingenu, František z Assisi, Anton z Padovy, Jana z Arcu, Ignác z Loyoly, Terézia z Avily, Ján Bosco, Luigi Orione, Edith Stein a ďalší. Predslov napísal kardinál Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a autorom úvodu je páter Federico Lombardi SJ, riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice.
Okrem imaginárnych rozhovorov, ktoré boli v minulosti postupne odvysielaná talianskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu, sa v knihe nachádza aj prepis rozhovoru spoluautora knihy Vita Magna s bl. Matkou Terezou uskutočnený dva mesiace pred jej smrťou, počas jej návštevy Ríma v roku 1997. Cieľom publikácie je poukázať na aktuálnosť odkazu spomínaných svätých pre súčasnosť.

(Zdroj RV, -zk-)