Kniha o sv. Veronike Giuliani sprevádza dnešného človeka na ceste svätosti

Knižný titul Veronika Giuliani – Svätica pre dnešné časy, pomôže čitateľovi nahliadnuť do života a duchovnej skúsenosti stigmatizovanej kapucínky a ktorá pomáha veriacim priblížiť sa k Bohu. Autorkou publikácie, ktorá vyšla v týchto dňoch vo vydavateľstve Verbum v Ružomberku (2018), je Anna Baroková – sestra Margita z Kongregácie školských sestier svätého Františka.

Život svätej Veroniky bol obohatený Božími darmi. Dokázala, čo málokto: vybrala si ťažkú cestu kríža až na Kalváriu a tá ju priviedla k vrcholom lásky. Má čo povedať nielen zasväteným, ale aj každému človekovi, ktorý chce žiť ako skutočný kresťan. Svätou sa nestala vďaka charizmatickým darom, ale kvôli každodennej námahe, ba až násiliu, ktoré si robila, aby uskutočňovala v živote to, čo pokladala za správne. Z tohto hľadiska sme jej podobní a máme tie isté možnosti k úspechu ako ona. Veronika je veľkou učiteľkou ľudí na ceste k svätosti – pomáha objaviť človeku jeho vlastné špecifické povolanie ku svätosti, aby v nej mohol rýchle napredovať. Svet totiž stále viac potrebuje svätcov, ktorí vedia víťaziť dobrom nad zlom.

Celý Veronikin život a túžby sa dajú zhrnúť do jej posledných slov, ktoré povedala pred smrťou: „Našla som Lásku, Láska sa ukázala! Toto je zmysel môjho utrpenia! Povedzte to všetkým!“ Cez utrpenie sa stretnúť s Bohom – Láskou. Aj o tom sa dočítate v tejto knižnej novinke.

-fc-