Mladí sú témou dňa nielen na synode, ale aj v Novosibirsku

V čase, keď v Ríme zasadá synoda o mladých venujú osobitnú pozornosť pastorácii mládeže aj katolíci v Rusku. Novosibirská diecéza, ktorá každoročne pripravuje stretnutia pre kňazov a zasvätené osoby, zamerala svoju tohtoročnú pastoračnú konferenciu na problematiku ruskej mládeže.

Novosibirská diecéza Premenenia Pána sa rozkladá na území s 25,6 miliónmi obyvateľov, z ktorých len 2% sú katolíci. Diecéznu pastoračnú konferenciu zorganizovanú počas tohto týždňa v meste Berdsk otvoril biskup Joseph Werth SJ. Vystúpili na nej napr. sociológ z Univerzity v Tomsku, ktorý sa zameral na analýzu ruskej mládeže, či rodina zaangažovaná v pastorácii mladých. Jeden deň programu bol pod vedením jezuitu Adama Žaka z Poľska zameraný na tému ochrany detí a mládeže pred sexuálnym zneužívaním.

Medzi účastníkmi konferencie v Berdsku v dňoch od 8. do 12. októbra je aj misionár slovenského pôvodu otec Ján Bartík z Diela Ježiša Veľkňaza, ktorý pôsobí v Diecéze Premenenia Pána už tretí rok. Ako uviedol pre Vatikánsky rozhlas, stretnutie je tento rok úzko spojené so synodou a zaoberá sa podobnými otázkami, s konkrétnym zameraním na situáciu mladých ľudí v Rusku.

-kv-