Knihu o rehoľných rúchach prezentovali v Trnave

Dňa 8. novembra 2018 sa v priestoroch františkánskeho kláštora v Trnave uskutočnila prezentácia publikácie Rehole a mníšske rúcha na Slovensku. Jej autormi sú školská sestra de Notre Dame Mgr. Petra Božena Trnková a Mgr. Adrián Lančarič, Phd.
Publikácia vznikla ako reakcia na výstavu rehoľných rúch v roku zasväteneho života. Celý program spestrila zaujímavá prednáška dominikána doc. RNDr. Adriána Slávkovského, Phd. na tému Niekoľko úvah o habite.
Ďakujeme za príjemnú atmosféru a milé stretnutie so zasvätenými z rôznych reholí i laikmi.
sr. Benjamína Ondovčáková SSNPM, sr. Ester Mikitová, SSNPM
Foto: Mgr. Jana Koštiaľová