Komunikácia a riešenie konfliktov. Kurz pre kňazov, rehoľníkov, rehoľné sestry, laikov

Od 28.-31.1. 2018 sa bude konať kurz pre kňazov, rehoľníkov, rehoľné sestry, laikov…

Dobrá komunikácia je základom nielen pre dobrý partnerský vzťah, ale pre fungovanie v akomkoľvek prostredí, či sa jedná o rodinu, pracovisko, spoločenstvo, farnosť. Aj zasvätený život prináša so sebou výzvy, na ktoré odpovedať, nie je vždy jednoduché. To, ako zvládame komunikáciu, ovplyvňuje naše vzťahy navzájom, s predstavenými a so všetkými ktorým slúžime. Vedieť účinne riešiť konflikty, byť mediátorom v ťažkých situáciách, poradiť si s prekonávaním bariér vo vzťahoch atď. je túžbou každého človeka. Kurz ponúka množstvo podnetov, praktických cvičení, ako pracovať na sebe a rásť v komunikačných schopnostiach.

Kurzom sprevádza Ján Štefanec SVD

Prihlásiť: http://program.verbisti.sk

-msk-