V Lime sa pápež František modlil s kontemplatívnymi sestrami

V sanktuáriu Señor de los Milagros v hlavnom meste Peru v Lime sa v sobotu 20. januára pápež František modlil modlitbu na poludnie spolu s 500 kontemplatívnymi sestrami. Pápeža v mene všetkých sestier privítala matka Soledad, predstavená bosých karmelitánok, ktoré spravujú sanktuárium spolu s kláštorom. Pápež František vo svojej spontánne prednesenej homílii spomenul, že nechýbajú rehoľníčky s „úzkym srdcom“, tie, ktoré stratili plodnosť, ktoré nie sú viac matkami a lamentujú nad všetkým. Tieto „zberačky nespravodlivosti“ žiada, aby našli riešenie pre svoju tvrdosť a horkosť, ktorú zakusujú, aby srdce mohlo naďalej pulzovať. V kláštore je totiž miesto pre rehoľníčky, ktoré otvoria srdce a vedia niesť kríž, plodný kríž, kríž lásky, kríž, ktorý dáva život. Tiež hovoril o modlitbe ako úzkom vzťahu s Pánom, ktorý dovolí rozšíriť naše srdce cítiac novým spôsobom bolesť, utrpenie, frustráciu, nešťastie mnohých, ktorí sú obeťami kultúry skartovania tejto doby. Tu vyjadril pápež František aj pozvanie, aby rehoľníčky na potreby odpovedali nielen modlitbami, ale aj konkrétnou službou. Vo svojom príhovore ďalej spomenul misionársku modlitbu, v ktorej môžu zakúšať „lásku a nádej“.

V homílii pápež prosil aj o modlitbu za jednotu Cirkvi „dnes a navždy“. Dnešný svet potrebuje vidieť vtelenú Kristovu lásku. Lásku, ktorá sa v živote svojej nevesty vyjadruje cez vieru, nádej, lásku. „Snažte sa v sesterskom živote,“ povedal na záver svojho príhovoru, „aby sa každý kláštor stal svetlom uprostred nejednoty a rozdelenia.“

Zdroj:vaticannews.va

-msk-