Komunita Taizé pozýva na Víkend priateľstva

Ekumenická komunita Taizé bude od 5. do 8. mája hostiť tzv. «Víkend priateľstva» medzi kresťanmi a moslimami. Témou medzináboženského stretnutia bude «Prebudenie Božej prítomnosti v nás».
Okrem každodenných aktivít komunity budú v Taizé prebiehať semináre o vzájomnom poznaní sa medzi kresťanmi a moslimami. Počas modlitieb, ktoré sa pre kresťanov budú konať v Chráme zmierenia, pripraví komunita pre moslimov priestory v budove, ktorá je určená na prijatie pútnikov.
Medzi osobnosťami, ktoré počas víkendu vystúpia budú francúzsky básnik a esejista pôvodom zo Sýrie Khaled Roumo, protestantský profesor náboženských štúdií v Štrasburgu Ralph Stehly, či brat Alojz, predstavený komunity Taizé.
Medzi hlavnými témami diskusií budú sloboda slova, laicita, úcta voči posvätnu, či rovnováha v spolužití medzi odlišnými náboženstvami a neveriacimi v lone tej istej spoločnosti. Na stretnutiach sa zúčastnia aj zástupcovia francúzskeho združenia Parle-moi d’islam, ktoré sa snaží objaviť islam rešpektujúci hodnoty pokoja a bratstva. Prítomný bude aj sýrsky umelec a utečenec, ktorý spolu so svojou rodinou momentálne žije v Taizé.

zdroj: RV

-msk-