V Košiciach otvárajú augustiniáni nový kurz

Boh s nami počíta? Ako byť učeníkom Majstra? Ako dnes evanjelizovať? S odpoveďami na otázky, ako aj s ponukou ďalších tém prichádzajú augustiniáni v novom kurze Majstrov plán evanjelizácie. Tento kurz bude prebiehať od 1. marca do 19. apríla 2017 každú stredu večer. Je určený pre každého, kto má záujem prehĺbiť kresťanský život a má minimálne 15 rokov. „Pre kurz sme sa rozhodli pre potrebu našich ľudí učiť sa evanjelizovať, dávať zo seba a šíriť evanjelium konkrétne tam, kde žijú. Témy, ktoré ponúkame, sú vyvolenie, nasledovanie, zasvätenie, dávanie zo seba, príklad, vyslanie, sprevádzanie a prinášanie ovocia,“ povedal o kurze augustinián P. Rastislav Štuller, zodpovedný za kurzy pre mladých.

Kurz vedú bratia augustiniáni spolu so svojím tímom animátorov a dobrovoľníkov.

-msk-