Koncert pre Sýriu. Podujatie na podporu mníšskej komunity v Sýrii

Pred týždňom 8. júna sa uskutočnil v Miláne koncert pre Sýriu „Hudba proti tichu“, organizovaný časopisom Popoli a San Fedele Musica. Zoči-voči ľahostajnosti veľkej časti západného sveta k dráme v Sýrii aj hudba môže byť nástrojom pre reflexiu, podelenie sa a spolucítenie.
Toto podujatie bolo predovšetkým možnosťou na pripomenutie si a podporenie mníšskej komunity Deir Mar Musa v Sýrii. Starobylý kláštor, obnovený v osemdesiatych rokoch jezuitom Paolom Dall’Ogliom (uneseným 29. júla 2013), bol až do vypuknutia vojny miestom dialógu a stretnutia rôznych ľudí z moslimského sveta, kresťanov rôznych vyznaní, veriacich rôznych náboženstiev. Dnes život komunity Al Khali (Boží priateľ), zloženej z mníchov a mníšok, napreduje len s veľkými ťažkosťami, keďže boli ohrozené aktivity garantujúce jej sebestačnosť.
Svedectvo poslané z komunity a video pomohli prítomným lepšie spoznať a pochopiť príčiny vojny, ktorá trvá od marca 2011 a ktorá, ako sa zdá, aj napriek stotisíc mŕtvym a rôznym krutostiam extrémistických skupín nezaujíma medzinárodnú diplomaciu. Na záver vystúpenia bola možnosť darovať dobrovoľný finančný príspevok pre kláštor.
Toto podujatie bolo zorganizované vďaka spolupráci so skupinou Divadelná solidarita v La Scala, s koordináciou pre pomoc sýrskym utečencom a s komunitou pátrov jezuitov v Miláne.

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-