Voľby u redemptoristiek v Kežmarku

V kláštore Ježiša Krista Vykupiteľa sveta v Kežmarku sa uskutočnili 9.6.2014 voľby predstavenej a rady. Kontemplatívna komunita sestier redemptoristiek si na ďalšie tri roky za predstavenú opätovne vybrala sr. Moniku Romaňákovú, za vikárku sr. Ľudmilu Senderákovú a za sekretárku sr. Lenku Šálekovú.

Kláštor kontemplatívnych sestier redemptoristiek v Kežmarku bol požehnaný a otvorený v roku 2005. Viac o sestrách sa dozviete na www.redemptoristky.sk.

(Zdroj: www.cssr.sk, foto: www.fara-kezmarok.sk/)

-jp-