Konfederácia politických väzňov pripomína výročie Barbarskej noci pamätnými listami

V stredu 13. apríla 2020 uplynie 70 rokov od Akcie Kláštory – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom v roku 1950. Tento deň je zároveň aj pamätným dňom SR ako Deň nespravodlivo stíhaných. Konfederácia politických väzňov Slovenska si ho každoročne pripomína na niektorom z pamätných miest a tak to bolo plánované aj v tomto roku v Nitre. Kvôli zákazu verejných podujatí z dôvodu vírusovej epidémie sa však toto stretnutie muselo zrušiť.

KPVS si preto okrúhle výročie pripomína rozposlaním pamätných listov žijúcim rehoľníkom a ich bývalým bohoslovcom, klerikom, novicom a kandidátom, ktorí boli v roku 1950 vyvezení z kláštorov. Predseda KPVS Peter Sandtner symbolicky odovzdal pamätný list osobne iba saleziánovi donovi Štefanovi Šilhárovi, keďže saleziánsky dom na Miletičovej ulice stojí v blízkosti sídla KPVS. Niektorí rehoľníci dostanú pamätný list z rúk ich predstavených.

Za všetkých nespravodlivo stíhaných komunistickým režimom bude v deň výročia 13. apríla 2020 o 18:00 obetovaná svätá omša v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, ktorú bude celebrovať generálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov z Gethseman P. Michal Krysztofowicz CCG, keďže aj z Marianky boli v apríli 1950 vyvezení bratia tešitelia. Svätú omšu je možné sledovať v priamom prenose cez facebookovú stránku Bazilika Marianka.

TK KBS informoval Peter Sandtner