Konferencia o zasvätenom živote z pohľadu Východnej cirkvi

Rehoľné spoločnosti pôsobiace v Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity pripravujú Konferenciu o zasvätenom živote z pohľadu východných katolíckych cirkví, ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2015 vo veľkej aule na GTF PU v Prešove.

Zaznejú zaujímavé príspevkyna témy: Prečo Boh pozýva k zasvätenému životu? (vladyka Venedikt Alexijčuk, ľvovský pomocný arcibiskup) Mníšsky život ako svedectvo (prof. Germano Marani SJ, z Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme), Výzvy a očakávania od zasväteného života pre dnešok ( Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita), Výzvy a očakávania od zasväteného života pre ľudí vo svete (Mons.Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup), Výzvy a očakávania od zasväteného života pre Cirkev (Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup).

Nebudú chýbať svedectvá, krátke dokumentárne filmy zo série „Na 5 minút s nami“, ako aj diskusia v skupinách o pohľade na súčasnosť a budúcnosť jednotlivých gréckokatolíckych rehoľných spoločenstiev na Slovensku.

(Zdroj: http://www.grkatpo.sk)