Pôstna púť Jakubskou cestou z Levoče do Kežmarku

Pôstna púť v Roku zasväteného života alebo Jakubskou cestou z Levoče cez vojenský priestor do Baziliky sv. Kríža v Kežmarku
v sobotu 28. marca 2015. Púť je určená pre rodiny, mládež, rehoľníkov a pútnikov. Začiatok putovania bude o 9.00 h od Kláštora
minoritov v Levoči. Sv. omša u minoritov o 8.00 s požehnaním pútnikov na cestu.

Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty, Fraternita Jeruzalem spolu so Združením Domov Kežmarok
Informácie a registrácia: jakubskacesta7@gmail.com, 0944 424 737
www.jakubskacesta.eu

Martina Karafova