Konferencia Pastorácie povolaní bude hovoriť o pláne Boha s emóciami povolaného človeka

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pod vedením Mons. Tomáša Galisa pripravuje celoslovenskú formačno-pracovnú konferenciu pre zasvätené osoby a kňazov usilujúcich o pastoráciu povolaní, formáciu povolaných v kňazských seminároch a rehoľných spoločenstvách, zodpovedných za pastoráciu mládeže a sprevádzajúcich pri rozlišovaní povolaní, ktorá sa bude prebiehať 19. – 22. októbra 2017 v priestoroch Kongresového centra UK v Modre – Harmónii.

Centrálnu tému Ako formovať povolaných k zasvätenému životu a kňazstvu v rozmere emócií a sexuality účastníkom na profesionálnej úrovni odovzdá Prof. Dr. Hans Zollner SJ, dekan inštitútu psychológie pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme. Mons. PhDr. PsLic. Marek Forgáč PhD., pomocný biskup Košickej arcidiecézy, rozšíri pohľad na danú problematiku zameraním sa na psychologicko-spirituálne faktory, ktoré sú vhodným predpokladom pre úspešnú formáciu ku kňazstvu a rehoľnému zasväteniu.

Cieľom týchto tém je stvárňovať svoju identitu povolania podľa slov: „Majte to isté cítenie ako Kristus“ (porov. Flp 5) a skvalitniť svoje kompetencie pri sprevádzaní mladých, hľadajúcich zmysel i povolanie v dnešnom emocionálne nestabilnom a rozkolísanom svete.

Prikladáme pozvánku, program i návratku:

Pozvánka Konferencia PP 19. - 22. okt. 2017 Modra

Program Konferencia PP 19. - 22. okt. 2017 Modra

Návratka Konferencia PP 19. - 22. okt. 2017 Modra

 

Informovala Sr. Zuzana Šimková ŠSND, koordinátorka Subkomisie pastorácie povolaní pri KBS

Ilustračné foto: Imaginesisters
-fc-