Organizačné informácie k blahorečeniu Titusa Zemana

Jedinečnú udalosť, slávnosť blahorečenia, zažije Bratislava posledný septembrový víkend. Na Slovensku sa to udeje po trinástich rokoch už o niekoľko týždňov, keď v sobotu 30. septembra bude blahorečený slovenský salezián kňaz Titus Zeman (1915 – 1969).

PROGRAM: Slávnosť sa začne v piatok 29. septembra o 20.00 modlitbovou vigíliou v Katedrále sv. Martina. Hlavná slávnosť sa uskutoční v sobotu 30. septembra o 10.30 v Bratislave Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny.

O 16.00 bude v ten istý deň pripravený slávnostný ceremoniál v bratislavskej HANT Aréne (na vstup sú potrebné vstupenky, bude možné ich zakúpiť cez sieť ticketportal). Program vyvrcholí v nedeľu vo Vajnoroch, rodisku Titusa Zemana, svätou omšou o 10.30. Podrobný program.

KNIHA: Začiatkom septembra vyšiel vo vydavateľstve Don Bosco aj oficiálny životopis s názvom Blahoslavený Titus Zeman. Kniha má 284 strán, obsahuje mnohé výpovede svedkov, citácie dokumentov i bohatú obrazovú prílohu. Aj popri odbornom charaktere spracovania má text pútavú formu. Do predaja sa kniha dostane 20. septembra, objednať si ju možno vopred cez internetové kníhkupectvo www.donbosco.sk.

KŇAZI: Organizátori na stránke píšu: „Milí kňazi. Vaša prítomnosť na slávnosti blahorečenia je veľmi vítaná. Titus Zeman bude prvý blahoslavený slovenský rímskokatolícky kňaz. Jeho blahorečenie je slávnosťou všetkých kňazov. Pretože ide o jedinečnú udalosť, na ktorú prídu veľmi mnohí z vás, ako organizátori by sme radi vopred poznali aspoň približný počet prítomných kňazov, aby sme mohli zabezpečiť dostatočné miesta na sedenie, štóly, počet hostií.“ Podrobné pokyny pre kňazov prítomných na slávnosti zverejní organizačný tím v druhej polovici septembra. Registrácia slúži výhradne na účel zistenia počtu koncelebrantov.

Hlavným celebrantom slávnosti bude pápežský legát kardiná Angelo Amato SDB, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Koncelebrovať budú aj viacerí biskupi zo Slovenska i zahraničia. Očakáva sa účasť mnohých kňazov.

„Ďakujeme vám, že počas zostávajúcich dní do blahorečenia sa aj vaším prostredníctvom budú môcť veriaci viac dozvedieť o novom blahoslavenom a rásť vo viere v spoločenstvo svätých. Tiež ďakujeme tým, ktorí podporujú prípravu slávnosti aj svojimi modlitbami,“ píše organizačný tím.

REGISTRÁCIA AUTOBUSOV kvôli parkovaniu: Na stránke je zverejnená registrácia pre pútnikov, ktorí sa chystajú prísť na slávnosť ako skupina (či zájazd) samostatným autobusom. Na základe registrácie organizátori pošlú vopred potrebné dopravné informácie a kartu s poradovým číslom pre evidenciu autobusu na parkovisko. Tým, že zanecháte kontakt, umožníte potrebnú komunikáciu aj v samotný deň blahorečenia. Údaje budú spracované len pre túto udalosť a nebudú poskytnuté nikomu ďalšiemu,“ informujú ďalej organizátori o registrácii autobusov. Dodávajú, že každý autobus je potrebné zaregistrovať samostatne.

Všetky organizačné informácie k slávnosti, podrobnosti o živote mučeníka Titusa Zemana i o procese jeho blahorečenia sa dozviete na webovej stránke www.tituszeman.sk.

-fc-