Konferencia sekulárnych inštitútov na Slovensku sa stretla v Košiciach

Konferencia sekulárnych inštitútov na Slovensku (KSIS) sa v sobotu stretla v Košiciach u sestier uršulínok. Hosťom stretnutia bol Mons. Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorému v úvode zástupcovia sekulárnych inštitútov predstavili každý svoj inštitút a jeho charizmu. V priateľskom rozhovore s otcom arcibiskupom konštatovali, že táto forma zasvätenia podľa evanjeliových rád vo svete je menej známa na Slovensku veriacim i duchovným pastierom. Umožňuje však lepšie porozumenie bežného života ľudí a súčasne vyžaduje kreativitu a zodpovednosť vytvoriť si priestor pre modlitbu a rast v priateľstve s Pánom. Nie je to zasvätený život na polceste k rehoľnému, ale plné nasledovanie Ježišovho života v Nazarete v posväcovaní sveta evanjeliovou prítomnosťou v ňom. Arcibiskup Cyril Vasiľ poďakoval za spoločenstvo a povzbudenie, ktoré si z otvoreného vzájomného zdieľania odnáša.

V programe popoludní sa účastníci stretnutia zaoberali otázkou permanentnej formácie v inštitútoch, formáciou formátorov, otázkou prežívania sekulárneho zasvätenia v starobe. Vypočuli si informáciu účastníčky Piateho stretnutia biskupov s laikmi, zasvätenými a klerikmi na tému Spoločné kráčanie za synodálnu Cirkev. Pripravili program KSIS na ďalšie obdobie a zaoberali sa prípravou spoločného formačného stretnutia pre všetkých členov sekulárnych inštitútov.

Spoločná svätá omša a priateľské rozhovory boli súčasťou povzbudenia a inšpirácie, ktoré si odniesli účastníci zo stretnutia do života svojich inštitútov.

TK KBS informovala Konferencia sekulárnych inštitútov Slovenska