Konferencia v Ríme ukázala odvážnu prácu rehoľných sestier

V Ríme sa 11. apríla uskutočnila konferencia s názvom Rehoľníčky na frontových líniách (Women Religious on the Frontlines). Na podujatí, ktoré spolu s Americkou ambasádou pri Svätej stolici zorganizovali Medzinárodná únia generálnych predstavených ženských reholí (UISG) a medzinárodná sieť rehoľníčok pomáhajúcich v Južnom Sudáne („Solidarity with South Sudan“), vystúpil aj vatikánsky štátny sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher.

V prvom paneli konferencie sa hovorilo o boji rehoľníčok proti obchodovaniu s ľuďmi a modernému otroctvu, druhý panel patril téme „Rehoľníčky v konfliktných zónach“. Skúsenosti sestier zachytila pre Vatican News redaktorka Philippa Hitchen.

O kľúčovej úlohe žien nielen v konfliktných zónach, ale aj v situáciách konfliktu vo vnútri vojnových zón hovorí účastníčka konferencie rehoľná sestra Carmen Bandeo:

„Osobne si myslím, že sú to práve ženy, ktoré majú kľúčovú pozíciu, s cieľom budovať pokoj a vzťahy, ktoré zdôrazňujú dôležitosť života. Jedným príkladom je prítomnosť sestier vo väzniciach. Ja sama som vykonávala tento druh práce a videla som, ako naša prítomnosť prinavrátila dôstojnosť trestancom. Ďalším príkladom sú obete obchodovania s ľuďmi  alebo aj ženy, ktoré sa nachádzajú vo väzniciach či v iných väzenských zariadeniach spoločne s ich deťmi. Preto, sme to my, ženy, ktoré im prinavracajú dôstojnosť. Zároveň sme poskytli príležitosť väzenským hliadkam a príslušníkom polície, aby znovuobjavili, že aj tieto osoby sú ľudskými bytosťami. Aj ten, kto žije za mrežami je ľudskou bytosťou. Naša práca teda slúži k znovuobnoveniu tohto vzťahu medzi oboma stranami.“

Práca rehoľníčok je často nielen skrytá, ale neraz aj spoločensky nedocenená, hovorí z vlastnej skúsenosti Sestra Carmen:

„Vnímam, že spoločnosť je k nám niekedy nevšímavá. Ľudia o nás vedia, prídu od nás pýtať pomoc, no zároveň nás nedoceňujú, možno preto, že sú už tak navyknutí na myšlienku, že ženy sú tam prítomné. Avšak ženy nepotrebujú byť len viditeľné – máme tiež potrebu byť vypočuté. Zmyslom toho je byť počúvané takým spôsobom, aby sa všetci členovia spoločnosti, nielen ženy, mohli zmeniť  pre lepší svet.“

Na konferencii vystúpila aj rehoľná sestra Yudith Pereira, riaditeľka medzirehoľnej iniciatívy na pomoc Južnému Sudánu („Solidarity with South Sudan“). O činnosti rehoľníčok v tejto krajine zmietanej občianskou vojnou pre Vatican News hovorí:

„Rehoľníčky v Južnom Sudáne sa venujú vzdelávaniu a asistencii ľuďom v zónach, kam nikto nechce ísť. Pomáhajú osobám, ktoré sú považované za nebezpečné alebo ktoré sa nachádzajú v riskantných zónach, kde majú obmedzený prístup dokonca aj mimovládne organizácie. Ľudia cítia, že sme im veľmi nablízku. A našou úlohou je byť matkami pre mnohých dospelých či mladých ľudí, ktorí sú vo vojne a neustále prežívajú konflikt. Ponúkame im vzdelávací priestor, kde môžu nájsť všetko to, čo potrebujú pre to, aby mohli dobre žiť, rásť a meniť sa. A toto je veľmi dôležité.“

Sestra Yudith hovorí aj o dôležitosti hľadať cesty väčšej spolupráce medzi rehoľami:

„Bolo by pekné, keby sme dokázali spoločne budovať štruktúry prostredníctvom práce rehoľných kongregácií – nielen ženy, avšak predovšetkým ženy. Vybudovať v rámci Cirkvi oficiálne štruktúry pre spoluprácu, realizáciu programov spojenými silami, nielen pri niečom pomáhať, ale skutočne pracovať spoločne.“ 

zdroj: RV; foto. Vatican News

-msk-