Kongregácia bratov tešiteľov má nového diakona

Kongregácia bratov tešiteľov z Getseman má nového diakona. Stal sa ním brat Faustyn Wesolowski pôvodom z Poľska. V Bazilike narodenia Panny Márie v Marianke ho modlitbou a vkladaním rúk vysvätil dňa 7. apríla bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Brat Faustyn bude na známom pútnickom mieste pôsobiť aj naďalej, no čaká ho tiež diakonská prax v Zlatých Moravciach a dokončenie štúdia teológie na Trnavskej univerzite. Faustyn Wesolowski prežíval prípravy na slávnostný deň v pokoji. Priznáva však, že tesne pred vysviackou pocítil, že už nie je cesta späť. Rehoľník, ktorý zažil obrátenie v roku 2006 vieru nedostával odmalička, otázka povolania v ňom bola skrytá.

Posvätný rád diakonátu vznikol v časoch apoštolov, ktorí ustanovili prvých sedem diakonov pre službu chudobným a ich hlavným poslaním je ohlasovať Božie slovo. Arcibiskup Stanislav Zvolenský počas vysviacky vysvetlil ako je úloha diakonov veľmi užitočná najmä vo väčších mestách.

„Kongregácia bratov tešiteľov vznikla ako odpoveď na Kristovu výzvu v Getsemanskej záhrade, keď apoštolom povedal, aby ostali s ním a bdeli. Venujeme sa ľuďom, ktorí prežili svoju Getsemanskú záhradu. To znamená, že pracujeme v nemocniciach, hospicoch, pracujeme s narkomanmi, ale tiež sa venujeme pútnickým miestam, čoho príkladom je Marianka,“ predstavil rehoľu tešiteľov generálny predstavený rehole, páter Michal Krzysztofowicz.
Tešitelia patria medzi najmladšie rehoľné spoločnosti, ktoré vznikli v dvadsiatom storočí. Zakladateľom a prvým generálnym predstaveným bol páter Jozef Ján Litomiský.

zdroj: rádio Lumen

-msk-