Konflikty a emócie – pozvánka na seminár so sestrou Annou Bissi

Pre kňazov a zasvätených pripravuje Nadácia Výchova a vzdelanie na Teologickej fakulte KU v Košiciach formačný seminár Konflikty a emócie. Uskutoční sa v pondelok 12. novembra 2018 v aule Teologickej fakulty od 9:00 do 16:00 hod. Lektorkou je psychoterapeutka a uznávaná autorka kníh o zasvätenom živote, sestra Anna Bissi.

Záštitu nad podujatím prevzal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Seminár je vhodný aj pre kandidátov a kandidátky zasväteného života, ako o tom informoval Štefan Novotný, rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského a správca Nadácie Výchova a vzdelanie.

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom formulára. Najneskôr do 8. novembra 2018 je potrebné zaplatiť registračný poplatok /10 Eur bez obeda, 15 Eur s obedom/ na účet číslo: SK93 0200 0000 0003 7834 4542. Za prihlásených budete považovaní až po zaplatení poplatku.

….

Pre širokú verejnosť bude sestra Anna Bissi prednášať nasledujúci deň, v utorok 13. novembra 2018 od 16:00 do 19:00 hod. na tom istom mieste. Nie je potrebná registrácia, a vstupné je dobrovoľné.

-fc-