Požehnali obnovenú kaplnku premonštrátok vo Vrbovom

Na sviatok svätého apoštola Matúša 21. septembra 2018 trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch požehnal obnovený interiér kaplnky sestier premonštrátok vo Vrbovom, zasvätenej Narodeniu Panny Márie.

Po úvodnej piesni hlavný celebrant prešiel obnovenou kaplnkou a kropením svätenej vody vykonal obrad požehnania. „Každý chrám nám pripomína, že aj my sme chrámom živého Boha,“ povedal v homílii sestrám a prítomným veriacim trnavský arcibiskup Ján Orosch. Nezabudol spomenúť aj skutočnosť, že v tejto kaplnke je hrob otca biskupa Pavla Jantauscha, rodáka z Vrbového.
Svätá omša bola zakončená spevom pápežskej hymny. Po ukončení slávnosti bolo pre všetkých zúčastnených pripravené ďakovné agapé v kláštornej jedálni.
Zdroj: TO ABU, Laura Vivodíková SPraem