Kongregácia pre rehoľníkov vydala smernice pre správu majetku

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života vydala okružný list, určený rehoľným spoločenstvám na celom svete. Dokument sa zameriava na ekonomickú problematiku v rámci reholí a ponúka im „užitočné smernice pre reorganizáciu diel“. Dokument s datovaním 2. augusta 2014 podpísali kardinál prefekt Joăo Braz de Aviz a sekretár kongregácie arcibiskup José Rodríguez Carballo OFM. Publikácia pod názvom Orientačné smernice pre správu majetku v inštitútoch zasväteného života a spoločenstvách apoštolského života vychádza vo vatikánskom vydavateľstve LEV.
Text je ovocím sympózia so zameraním na ekonomickú správu majetku rehoľných inštitútov, ktoré sa konalo 8. – 9. marca 2014 v Ríme na pôde Pápežskej univerzity Antonianum. Sympózium potvrdilo zásadu, že hmotné dobrá reholí majú byť zamerané „na službu ľudstvu a poslaniu Cirkvi“. Samotný pápež František k sympóziu prispel posolstvom, v ktorom pozval „dosvedčovať a žiť princíp nezištnosti a logiku daru, aby sme sa vzopreli ekonomike vylúčenia a zla“, ktorá sa, žiaľ, stále šíri.
Okružný list vysvetľuje, že „pole ekonomiky je nástrojom v službe misijnej činnosti Cirkvi“. Hmotné dobrá reholí, ktoré predstavujú „majetok Cirkvi“, sa „nemajú nikdy svojím zameraním odchýliť od cieľov, ktorým majú slúžiť“. V duchu chudoby, ktorý charakterizuje rehoľné komunity, má nakladanie s majetkom sledovať „rozvoj misie“.
Transparentnosť a profesionalita v správe rehoľného majetku je teda užitočným prostriedkom v službe samotného ich poslania. Okružný list nabáda pozorne sa sústrediť na evanjeliový rozmer ekonomiky, ktorý spočíva v delení sa a v spoločenstve. Dokument obsahuje výzvu, aby rehole jeho obsah sprostredkovali svojim členom a aby do 31. januára 2015 zaslali vatikánskej kongregácii spätnú väzbu vo forme postrehov a odporúčaní.
(Zdroj: RV; jb)