Pred 200 rokmi pápež Pius VII. obnovil rehoľu jezuitov

Rehoľa jezuitov si 7. augusta na celom svete pripomenula 200. výročie svojho obnovenia. Dňa 7. augusta 1814 pápež Pius VII. vykonal slávnostný akt obnovenia rehole, keď navštívil hlavný jezuitský kostol v Ríme a predsedal Eucharistii pri oltári s hrobom sv. Ignáca z Loyoly. Po svätej omši sa konala ceremónia v priľahlej Kaplnke šľachticov, kde bola slávnostne prečítaná bula Pia VII. Sollicitudo omnium ecclesiarum. Týmto slávnostným aktom sa skončilo vyše 40-ročné obdobie zrušenia Spoločnosti Ježišovej.

V tento deň pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty vo Vatikáne so Svätým Otcom Františkom koncelebrovala skupina jezuitských formátorov, zodpovedných za strediská tzv. „tretej probácie“ na celom svete. Inštruktori tretej probácie sprevádzajú členov rehole v niekoľkomesačnej príprave na zloženie posledných sľubov.
Na historickom mieste obnovenia rehole, v Kaplnke šľachticov pri Kostole Najsvätejšieho mena Ježiš (Chiesa del Gesù) v Ríme, slávili v tento deň svätú omšu mladí jezuitskí študenti ako reprezentanti jezuitských provincií v rámci Európy.
Kaplnka šľachticov bola v deň výročia otvorená pre návštevníkov, ktorí v nej mohli vidieť pamätnú mramorovú platňu s nápisom dokumentujúcim historické prečítanie buly obnovenia jezuitov.
Eucharistickej slávnosti pri výročí obnovenia Spoločnosti Ježišovej za širokej účasti veriacich v spomenutom kostole predsedal provinciál talianskych jezuitov P. Gianfranco Matarazzo SJ.
Rok 2014 slávi rehoľa jezuitov ako jubilejný, počnúc od 3. januára, sviatku Najsvätejšieho mena Ježiš, do 27. septembra, výročia potvrdenia Spoločnosti v roku 1540.
Páter Adolfo Nicolás v liste svojim rehoľným spolubratom odporúča v súvislosti s jubileom nasledujúce body: tvorivú vernosť, lásku k Inštitútu, bratské spoločenstvo, univerzálne poslanie, dôveru v Božiu prozreteľnosť. Žiada, aby sa oslava výročia „vyhla akýmkoľvek náznakom triumfalizmu alebo chválenia sa“. Vyjadruje však nádej, že „všetky komunity, regióny a provincie Spoločnosti sa – hoci jednoducho a skromne – pousilujú pripomenúť si toto výročie spôsobom, ktorý bude nezabudnuteľný a zároveň osobne i spoločne významný“.
(Zdroj:RV;jb)