Kongregácia pre zasvätený život má 23 nových členov

Svätý Otec František vymenoval nových členov Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Sú medzi nimi štyria kardináli, piati biskupi a viacero generálnych predstavených významných mužských i ženských rádov a kongregácií. Nechýba ani zástupkyňa sekulárnych inštitútov.

Medzi novovymenovanými členmi zložky Rímskej kúrie zameranej na zasvätený život sú kardináli De Donatis, Farrell, Ladaria a Blázquez. V zozname 23 nových členov Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života publikovanom Svätou stolicou v pondelok 8. júla je sedem žien. Uzatvára ho hlavná zodpovedná Sekulárneho inštitútu don Boscových dobrovoľníčok (Volontarie di Don Bosco).

Zdroj: RV, jb