Kongregáciu pre náuku viery povedie jezuita

Svätá stolica zverejnila 1. júla menovanie nového prefekta Kongregácie pre náuku viery. Po nemeckom kardinálovi Gerhardovi Ludwigovi Müllerovi, ktorý ukončil svoj päťročný mandát, preberie vedenie najvýznamnejšieho vatikánskeho dikastéria jeho doterajší sekretár, španielsky jezuita arcibiskup Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ.

Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ pochádza zo Španielska a má 73 rokov. V roku 1966 získal doktorát z práva na Madridskej univerzite a v tom istom roku vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Štúdiá filozofie a teológie absolvoval na Pápežskej univerzite Comillas v Madride a na Filozoficko-teologickej vysokej škole Sankt Georgen vo Frankfurte. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1973 a na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme dosiahol doktorát z teológie. Vyučoval dogmatickú teológiu najprv v Madride na Pápežskej univerzite Comillas a neskôr ako riadny profesor na rímskej Gregoriane, kde bol zároveň aj vicerektorom. V roku 1995 ho sv. Ján Pavol II. menoval za konzultora Kongregácie pre náuku viery. Pápež Benedikt XVI. ho v roku 2008 vymenoval za sekretára tejto kongregácie.

Zdroj:RV

-msk-