Kontemplatívne ženy sú hlasom neúnavne chváliacej Cirkvi

V dnešný Svetový deň klauzúrneho života nazývaný aj „Pro orantibus“, ktorý sa slávi 21. novembra – v deň liturgickej spomienky Obetovania Panny Márie, Svätý Otec František rozoslal cez sociálne siete nasledujúci odkaz:

„Kontemplatívne ženy sú hlasom Cirkvi, ktorá neúnavne chváli Boha, ďakuje mu a prosí za celé ľudstvo. Prostredníctvom svojej modlitby sú spolupracovníčkami samotného Boha. Neopomeňme im prejaviť našu vďačnosť a praktickú pomoc.“

Zdroj: Vatican News / Zuzana Klimanová
Foto: Františka Čačková, OSF