Korunka Božieho milosrdenstva za zomierajúcich

Sestry Služobnice Ducha Svätého Ustavičnej poklony z Nitry (ružové sestry) dávajú do pozornosti novú aktivitu s názvom „Korunka k Božiemu milosrdenstvu za zomierajúcich“.

Meno zomierajúceho môžu záujemcovia o modlitbu poslať prostredníctvom SMS na telefónne číslo 0948 212 134. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu za osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Akcia už je rozbehnutá a pribúdajú mená zomierajúcich, preto je potrebné zapojiť viac modlitebníkov. Ak chce veriaci konať skutky milosrdenstva alebo pozná niekoho, kto by sa rád pridal (modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu) za konkrétneho zomierajúceho, ktorého meno mu sestry pošlú, je potrebné sa zaregistrovať.

TK KBS, nr; ml
-fc-