Košické sestry vykupiteľky majú novú kaplnku

V Košiciach sa sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa budú stretávať v novej kaplnke, ktorú im slávnostne požehnal arcibiskup Bernard Bober. Kaplnka je zasvätená Božskému Srdcu a nachádza sa v ich kláštore, do ktorého sa šesťčlenná komunita sestier presťahovala už v roku 2015. Obnovu kaplnky, ktorá bude slúžiť sestrám ako aj laickému spoločenstvu kongregácie, realizoval páter Juraj Dufka SJ.

Košický arcibiskup Bernard Bober si váži prácu sestier s trpiacimi a chorými a redaktorovi Martinovi Ďurčovi z Rádia Lumen povedal: „S komunitou sestričiek vykupiteliek som sa stretol hneď, ako som sa stal generálnym vikárom tu v Košiciach. Chodieval som na sväté omše na geriatriu svätého Lukáša, kde sestry bývali aj pracovali. Ich služba je predovšetkým charitatívna, sociálna v zdravotníctve. Som veľmi rád, že si zadovážili domček, v ktorom som im práve dnes požehnal kaplnku. Pre komunitu sestier je vždy dobrá kaplnka – tam je to teplo ktoré dostanú od Ježiša Krista a majú rozdávať vo svojej apoštolskej práci.“

Foto: Jaroslav Fabian
-fc-