Učeníci sŕdc Ježiša a Márie majú slovenského novokňaza

V Prešove sa 24. 2. 2018 konala kňazská vysviacka Štefana Žarnaya z rehoľného inštitútu Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie (DCJM), ktorý sa venuje najmä pastorácii rodín. Svätiteľom bol otec biskup Stanislav Stolárik.

„Na jeho tak významný deň prišlo do Prešova veľa saleziánov a medzi nimi bol aj blahoslavený don Titus Zeman (v relikvii a v duchu). Tak ho prosme, nech sprevádza tohto novokňaza,“ povedal don Luscoň, ktorý sa tiež zúčastnil vysviacky tohto odchovanca prešovských saleziánov.

Učeníci sŕdc Ježiša a Márie sú rehoľa, ktorá vznikla v roku 1987 ako odpoveď na túžbu žiť spoločne priateľstvo s Kristom. Momentálne majú rehoľné domy v Španielsku, v Ríme a v Spojených štátoch amerických. „Kontemplujúc s Máriou ukrižovaného Krista, v ktorom sa zjavuje nesmierna láska Boha Otca, učeník počuje hlas Učiteľa, aby sa stal s Ním jedno. Toto priateľstvo nás potom posiela slúžiť Cirkvi, najmä v službe rodinám, vo vzdelávaní, na univerzitnej pôde či vo farnosti,“ hovorí Štefan Žarnay.

-fc-