KPK – Kurz praktického koučingu bezplatne s podporou Národného projektu „Zručnosti pre trh práce“

Aj tento rok LOGOS Academy ponúka príležitosť absolvovať kurz „KPK-Kurz praktického koučingu” bezplatne – s podporou Národného projektu, tentokrát pod názvom „Zručnosti pre trh práce”.

Národný projekt ponúka ÚPSVaR a je určený pre všetkých:

  • zamestnaných, ktorí chcú získať nové zručnosti a posunúť sa v kariére,
  • nezamestnaných, ktorí hľadajú nové pracovné príležitosti a chcú zlepšiť svoju kvalifikáciu,
  • tých, ktorí plánujú zmenu zamestnania alebo sa chcú rekvalifikovať.

Postup je jednoduchý:

  1. Vyplňte prihlášku na kurz na webe logosacademy: https://logosacademy.sk/kurz/kpk/#Prihlaska.
    Do časti: „Vaša správa“ doplňte: „idem cez projekt“.
  2. Zaevidujte sa na úrade práce:
  3. Vyplňte žiadosť o poskytnutie príspevku pre úrad práce (dostanete na úrade, alebo si ju stiahnete elektronicky):
  4. Žiadosť je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu (t. j. do 06.05.2024) na úrade práce v mieste vášho trvalého bydliska.
  5. Ak úrad práce žiadosť schváli, uzavrie s vami dohodu, na základe ktorej Vám zaplatí vzdelávací kurz.

Radi vám poskytneme súčinnosť pri vybavovaní potrebných formalít. (office@logosacademy.sk)

Informácie o obsahu Kurzu praktického koučingu nájdete na stránke LOGOS Academy.