Kríž v Koloseu ponesie aj iracká dominikánka, ktorá utiekla z Ninivskej roviny

Medzi veriacimi, ktorí pri krížovej ceste v Koloseu na Veľký piatok ponesú kríž, je aj iracká rehoľníčka sestra Genevieve Al Haday z Rádu dominikánok sv. Kataríny. Je jednou z tých 120 tisíc kresťanov, čo v noci zo 6. na 7. augusta 2014 utiekli z Ninivskej roviny pred inváziou ISISu, aby si zachránili holý život v Erbile, v oblasti irackého Kurdistanu.

Prinášame niekoľko myšlienok z rozhovoru so sestrou Genovieve, ktorá pochádza z Karakoša (Qaraqosh) ktoré priniesla agentúra SIR (Daniele Rocchi):

„Spolu s krížom ponesiem môj iracký národ, jeho kresťanských mučeníkov, všetky bolesti vytrpené až po dnešok. Osobitne budem pamätať na spolusestry z našej kongregácie, ktoré si veľa vytrpeli kvôli vojne a na všetkých tých, čo ešte nespoznali Ježiša. (…)

Videla som ľudí, ako kráčali pešo, s tým málom, čo boli schopní vziať si so sebou z vlastného príbytku, nasmerovaní do púšte nevediac, čo ich tam čaká. Ako „vysídlené medzi vysídlenými“ – takto sme zostali s naším kresťanským obyvateľstvom, vo dne v noci, majúc na pamäti najmä deti. Dnes, vďaka Bohu, sa do Karakoša vrátilo vyše 10 tisíc ľudí a znovu sme otvorili jednu školu, dve škôlky a sirotinec. Toto je pre nás znak vzkriesenia a nádeje. Kríž je spásou nás všetkých.“

„Na tento kríž, ktorý ma pozvali niesť, chcem vložiť aj nádeje mojej zeme, Iraku, ktorý chce vstať z mŕtvych z trosiek vojny. Veľká noc nám dáva pozdvihnúť zrak a hľadieť do budúcnosti s nádejou. Chceme dopomôcť k znovuzrodeniu našej krajiny pracujúc s bratmi moslimami, s ktorými nemáme problémy. Prítomnosť kresťanov v Iraku rozpráva o ich vernosti, ktorú mali voči svojej zemi.“

Meditácie Krížovej cesty, ktorá sa uskutoční v rímskom Koloseu na Veľký piatok o 21.15 tohto roku pripravila skupina rímskych študentov.

Zdroj: RV