Kurz Duchovního doprovázení je stále otevřen pro přihlašování

Kurz duchovního doprovázení v rámci celoživotního vzdělávání se uskuteční v akademickém roce 2019/20 na CMTF UP v Olomouci. Sestává ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců, praktickou část
budou absolvovat vybraní účastníci.

Kurz je určen pro kněze, řeholníky, řeholnice a laiky, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu připravují. Je otevřen i všem, kdo chtějí prohloubit svůj duchovní život.

Více informací na webových stránkách: http://doprovazeni.cz.
Hlásit se je možné prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání na adrese : https://czv.upol.cz . Zde se hlásí do teoretické části kurzu. Je potřeba vyhledat konkrétní kurz a kliknout na tlačítko termíny (dále dle instrukcí).

P. František Hylmar SJ, za tým provázejících