Meníme noc v moc milosrdenstva

Modlitba nazvaná „Meníme noc v moc milosrdenstva“ je venovaná obetiam obchodovania s ľuďmi. Spočíva v modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu o 3:00 hod ráno v 1. sobotu v mesiaci.

Je to iniciatíva sestier františkánok z Poľska, ktoré pracujú hlavne so ženami už „vtiahnutými“ do obchodu so ženami. Za patrónku si zvolili sv. Jozefínu Bakhitu, černošskú sväticu, ktorá osobne zažila otroctvo.

Viac info o aktivitách a pomoci : bakhitapl@gmail.com