KVRPS dnes spustila webovú stránku

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku bude od 2. februára 2019, ktorý je tiež slávený ako Deň zasväteného života, prezentovať svoju činnosť prostredníctvom novej internetovej stránky kvrps.sk. Oficiálna stránka Konferencie prináša základné informácie o jej organizácií a fungovaní, sprístupňuje vybrané dokumenty ohľadom zasväteného života a prináša adresár všetkých rehoľných inštitútov a ich zariadení na Slovensku. V budúcnosti bude stránka slúžiť aj na informovanie o aktuálnych aktivitách KVRPS a prezentáciu projektov uskutočňovaných pod jej hlavičkou.

Konferencia spravuje aj ďalšie dve internetové stránky: zasvatenyzivot.sk, ktorá sprístupňuje rozmanité články z oblasti zasväteného života a je webovým sídlom časopisu Zasvätený život, ako aj portál rehole.sk, ktorý informuje širokú verejnosť o poslaní zasvätených a umožňuje reholiam na jednom mieste prehľadne prezentovať svoju charizmu, činnosť a komunikačné prostriedky.