Láska v jednoduchosti

Desaťročné dievča napísalo list Matke Terézii. Jej odpoveď je hlboká a stále aktuálna.

Desaťročné dievča Liz Mullerová sa v roku 1987 rozhodla napísať Matke Terézii list, v ktorom sa pýta na každodenný život – jej a jej sestier. Obálka listu obsahovala aj niekoľko obrázkov, ktoré deti nakreslili pre Matku Teréziu.

„Napísala som jej list, v ktorom som sa pýtala na jej život ako rehoľnej sestry. Bola som ustarostená tým, že sa nebudem môcť stať sestrou Misionárkou lásky, pretože som počula, že si musia ostrihať vlasy“, spomína Mullerová.

Konať jednoduché skutky s veľkou láskou – takto odpovedala budúca svätica v osobnom liste tomuto desaťročnému dievčaťu. V liste Matka Terézia ďakuje za kresby a modlitby a dáva jej silnú duchovnú radu.

Malé dievča, dnes už dospelá žena, spomínajúc niekoľko rokov neskôr na ten list konštatuje, že „ju tieto prekrásne slová sprevádzali po celý život“.

 

Obsah listu:

Drahá Betka,

Veľmi ti ďakujem za Tvoje radostné modlitby a priania, ako aj za obrázky, ktoré si mi poslala.

Ježiš ťa miluje osobitným spôsobom a obdaroval ťa mnohými radosťami a šťastím, aby sa s nimi mohla deliť s ostatnými – s každým, zvlášť s chudobnými.

Ďakujme Bohu, že naším prostredníctvom miluje svet: prostredníctvom teba a mňa.

Aj Ty môžeš Ježišovi preukázať malé skutky lásky prostredníctvom úsmevu, pekného slova, pomáhajúc chudobným, osamelým, opusteným, nechceným v Tvojom meste. Buď slnečným lúčom Jeho lásky pre svojich rodičov, priateľov a blížnych.

Nauč sa pekne modliť – pros našu nebeskú Matku, nech očistí tvoje srdiečko, aby každým dňom viac milovalo Ježiša.

Nech Ťa Boh požehná.

M. Teresa mc

 

Preklad don Štefan Turanský SDB