Ľudové misie redemptoristov sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Ľudových misionárov redemptoristov na budúci rok privíta 25 slovenských miest a obcí. Misie a obnovu misií budú konať misijné tímy P. Michala Zamkovského (komunita Podolínec), P. Ivana Flimela (komunita Kostolná – Záriečie) a tím Bratislava – Puškinova.

Prvé misie v roku 2019 sa začnú 12. januára v Belej pri Varíne pod vedením P. Michala Zamkovského. Poslednou v roku bude obnova misií v Preseľanoch, vedená tímom P. Ivanom Flimelom, ktorá skončí 8. decembra. Misie sú mimoriadnou formou ohlasovania evanjelia v Cirkvi. Ich veľký význam pripomenuli aj Benedikt XVI., keď v Roku viery povzbudzoval k organizovaniu  ľudových misií alebo pápež František, ktorý vyzýval Cirkev ku konaniu ľudových misií v Roku milosrdenstva. Páter Michal Zamkovský hovorí: Misie redemptoristov by mali pomáhať vytvárať pokoncilový model Cirkvi, kde zohrávajú veľkú úlohu hnutia a spoločenstvá. Tam majú veriaci priestor, kde môže dozrievať ich viera, kde sa upevňujú v nádeji a kde môžu praktizovať kresťanskú lásku. Tu sa tiež prebúdza misionársky zápal a zodpovednosť za šírenie Božieho kráľovstva.“ Ľudové misie si vyžadujú dobrú prípravu zo strany farnosti, modlitbové zázemie a dôslednosť misionárskeho tímu.

„Vlažné misie neslúžia ničomu, iba aby sa mohlo povedať, že boli,

keď v skutočnosti akoby ich vôbec nebolo.“

(Sv. Alfonz Mária de Liguori, zakladateľ Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa)

Misijné poslanie Cirkvi sa zvláštnym spôsobom uskutočňuje cez službu jednotlivých misionárov (kňazov či laikov), ktorých Cirkev posiela prostredníctvom biskupa alebo rehoľného predstaveného. Misionárov všetkých čias oživuje vedomie, že sú vyslaní Cirkvou, nekonajú svoju prácu z vlastnej vôle a vlastnými silami, ale že za nimi stojí Kristovo tajomné telo. Cirkev ich nielen posiela, ale aj podporuje modlitbami i obetami, zvlášť chorých a trpiacich). Za ľudové misie redemptoristov sa celkom osobitne modlia kontemplatívne rehoľné sestry – redemptoristky. Vzhľadom na to, že misie sú zakorenené v poslaní Cirkvi, pre ich uskutočnenie vo farnosti je potrebné pozvanie správcu farnosti s predpokladaným súhlasom diecézneho biskupa. Veľkú úlohu na ceste stáleho obrátenia majú aj stretnutia s redemptoristami po misiách – napríklad púte (najmä Gaboltov), prvé nedele v Podolínci a podobne. Veľkou pomôckou pre ľudí na ceste za Kristom je časopis Slovo medzi nami a kvalitná kresťanská literatúra, ktorú vychádza vo vydavateľstve redemptoristov.

Kompletný prehľad misií nájdete tu: https://redemptoristi.sk/misijny-plan-redemptoristov-na-rok-2019/

 

Mediálny tím redemptoristov