Láska vyháňa strach

Dúfam, že ste si prečítali svedectvo sestry Carol Tahhan Fachakh, ktorá napriek vojnovému teroru zostala v Sýrii v Damasku, kde vedie školu a krajčírsky kurz pre kresťanov aj moslimov. Žije v Pánovi s nádejou a tú odovzdáva tým, ktorí zostali. Žije bez strachu zo zajtrajška, lebo ju upevňuje Ježiš. Práve tu môžeme vidieť konkrétne vyplnenie slov dnešného evanjelia: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ Vyznávanie Krista bez obáv – z lásky k nemu je dennodennou požiadavkou kresťana či Bohu zasvätenej osoby. Spomínam si, ako ma ľudia varovali, aby som nešiel do letanovskej osady, že je to nebezpečné. Stretol som sa však s prijatím a pohostinnosťou. Deti ma zas prekvapili svojou jednoduchosťou, otvorenosťou a ochotou modliť sa. Odchádzal som stadiaľ natešený, veď podarilo sa mi prekonať predsudky ľudí a zvíťaziť nad strachom.

Žijeme v úzkom spoločenstve s naším Pánom. S Ježišom je nám veľmi dobre. Naším poslaním je však privádzať ľudí k Bohu, deliť sa láskou. Slovami dnešného evanjelia: „Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech,“ nás Ježiš vyzýva k dávaniu sa, k deleniu sa svojou vierou. Len otvorenosťou a delením sa môžeme naplniť svoje poslanie. Nech teda naše okolie zvie, kto je silou a radosťou nášho srdca. Dávajme Krista nezištne, jednoducho a v moci nášho Pána, veď láska vyháňa všetok strach.

brat Marek Redlich