Sestry už 25 rokov učia nových zdravotníkov, ako pomáhať iným niesť kríž

V utorok 6. júna 2017 oslávila Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej v Ružomberku, ktorej zriaďovateľom je Slovenská provincia Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, 25. výročie svojho vzniku.

Tejto slávnosti sa zúčastnila provinciálna predstavená sr. Šebastiana Tuptová spolu s viacerými sestrami. Medzi prítomnými bola sr. Eva Mihoková, ktorú v tom čase ako provinciálnu predstavenú oslovili predstavitelia mesta so žiadosťou o zriadenie školy tohto druhu. Pri slávnostnej ďakovnej svätej omši vo farskom Kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, ďakovali všetci prítomní Pánu Bohu za jeho požehnanie a veľké dobrodenia, ktorými sprevádza pôsobenie školy od jej začiatku.

Po svätej omši sa presunuli do Veľkej dvorany miestneho Kultúrneho domu Andreja Hlinku, kde bola pre hostí pripravená slávnostná akadémia. V programe vystúpili žiaci školy vo viacerých žánroch; v hre na klavíri, v ľudovom tanci, v divadelnej scénke Malý princ. Myšlienky sv. Matky Márie Terézie, ktorá je patrónkou školy, prepojili s myšlienkami blahoslavenej Zdenky až do súčasnosti. Program žiakov zavŕšila svetelná show. V akadémii vystúpili i bývalí absolventi školy, ktorí odovzdali veľkú kyticu ruží riaditeľke sestre Miriam Albertyovej. Viceprimátor mesta pán Michal Slašťan odovzdal pri tejto príležitosti v mene primátora mesta Pamätné listy riaditeľke školy sestre Miriam, ďalej Monike Totkovičovej a Dane Štefčekovej, ktorým srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi.

Všetci účinkujúci a prítomní zažili pravú atmosféru vládnucu na škole, ktorá už 25 rokov spája. Vďaka Bohu za všetko.

K článku je pripojená aj fotogaléria.

Zdroj: sestrysvkriza.sk
-fc-