Legionári a františkáni Nepoškvrnenej na ceste obnovy

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi informoval o situácii dvoch mužských kongregácií, ktoré priťahujú pozornosť novinárov vzhľadom na ich prebiehajúci ozdravný proces. Poskytol tak verejnosti nasledovné informácie z Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, týkajúce sa kongregácie Františkánov Nepoškvrnenej Panny Márie a kongregácie Kristových legionárov.

Seminaristi františkánskej kongregácie sa nedávno stretli so Svätým Otcom vo Vatikáne. P. Lombardi k tomuto stretnutiu uviedol: „Komisára P. Volpiho, ako aj všetkých seminaristov Františkánov Nepoškvrnenej Panny Márie prijal Svätý Otec 10. júna v Dome sv. Marty. Je to znak záujmu, s ktorým pápež František sleduje situáciu Františkánov Nepoškvrnenej Panny Márie a jeho kontaktu s prácou, ktorú vykonáva komisár v mene Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Svätý Otec je presne informovaný o všetkých podnikaných krokoch. V tejto chvíli sa hľadá dom v Ríme, kde by mohli bývať študenti spomínaného inštitútu, ktorí navštevujú nejakú pápežskú univerzitu v Ríme, aby tak pokračovali vo svojich štúdiách.“

Ďalšia informácia sa týka menovania a úlohy pápežského asistenta pre kongregáciu Kristových legionárov: „Tak ako bolo plánované, slávením Generálnej kapituly sa spomínaný inštitút vrátil do kompetencie Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Tým pádom sa ukončila práca apoštolského delegáta. Ako gesto bratskej blízkosti, prefekt a sekretár dikastéria dňa 3. júla navštívia ústredie Legionárov, aby osobne komentovali niektoré opravy, ktoré budú musieť byť vykonané v texte Konštitúcií predloženom dikastériu, ako aj aby oznámili meno pápežského asistenta. Opráv v texte Konštitúcií je v skutočnosti len zopár. Pokiaľ ide o asistenta, bude ním – tak ako sa to predpokladá – rehoľník, ktorý pozná Legionárov a bude môcť byť nápomocný Generálnej rade v právnických a iných otázkach, podľa potreby. Je dobré všimnúť si, že ide o asistenta, nie o vizitátora, komisára či delegáta. Asistent nemá hlas pri hlasovaní, je len prísediacim. Jeho rola bola naplánovaná už pred generálnou kapitulou.
Generálne vedenie Legionárov sa po kapitule dostavilo na Kongregáciu, aby sa stretlo s jej prefektom a sekretárom. Pri tej príležitosti generálny direktor prejavil túžbu prijať v ich sídle prefekta a sekretára dikastéria. Takže toto je dôvod, pre ktorý 3. júla kardinál Joăo Braz de Aviz a arcibiskup Mons. José Rodríguez Carballo navštívia Legionárov.“

(Text prevzatý z sk.radiovaticana.va, -zk-)