Stretnutie gréckokatolíckych vyšších predstavených a formátorov

Dňa 26. júna 2014 sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach stretli gréckokatolícki vyšší predstavení a formátori na svojom už 12. stretnutí. Boli zastúpené všetky gréckokatolícke rehole (baziliáni, baziliánky, služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, redemptoristky a redemptoristi) pôsobiace na Slovensku. Na úvod sme sa podelili nedávnymi udalosťami, či podujatiami v našich reholiach a taktiež tým čo najbližšie plánujeme. Hlavným obsahom pracovného stretnutia bola príprava na Rok zasväteného života, ktorý sa o niekoľko mesiacov začne. Po krátkej prednáške o. Metoda Lukačika CSsR o cieli a aktivitách Roku zasväteného života pripravovaných v Ríme Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, diskutovalo sa o rôznych možnostiach a projektoch, ktoré by sme mohli spoločne uskutočniť v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Dohodli sme sa na príprave projektu, ktorý predstaví ideál i skutočnosť zasväteného života v našej miestnej Cirkvi. Chceme zorganizovať spoločný formačný deň pre všetky naše rehole a pripraviť leták o gréckokatolíckych reholiach na Slovensku. Rozprávali sme aj o možnosti zorganizovania v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou vedeckého sympózia o mieste a význame zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi. V rámci programu sme sa aj pomodlili moleben k blaženému hieromučeníkovi Metodovi pri jeho relikviách v Bazilike minor. Stretnutie prinieslo mnohé inšpirácie a podnety pre Rok zasväteného života.

Metod Lukačik