Lepší svet

Napriek všetkým technickým vynálezom a akýmkoľvek sociálnym vymoženostiam stále túžime po lepšom svete. Pre lepší svet sa uskutočnilo množstvo revolúcií, preliali hektolitre krvi, ale aj tak svet stále oplýva zlom a utrpením. Dokonca v nových a rafinovanejších podobách.

O lepšom svete vraví text zo Zjavenia svätého Jána: Boh im zotrie z očí každú slzu a nebude už ani smrti ani žiaľu, ani náreku ani bolesti… Aké by to bolo pekné, keby to platilo už tu a teraz, ale, žiaľ, v plnosti sa to uskutoční až vo večnosti a hlavnú iniciatívu pri tom bude mať Boh: „Boh im zotrie… Hľa, tvorím všetko nové…“ I keď text Apokalypsy dáva dôraz na Božiu iniciatívu, predsa len niečím môžeme prispieť pri stvárňovaní lepšieho sveta tu a teraz.

V evanjeliu nám dnes Pán Ježiš na to dáva „recept“ – nové prikázanie: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ Opäť je tu dôraz na jeho božskú iniciatívu (lásku), ktorá je vždy prvá a ktorá je základom, ale veľa je aj v našich rukách. Ak začneme napĺňať tento Ježišov testament, v prvom rade sa začneme meniť my; a keď sa staneme lepšími, o čosi sa zlepší aj svet vôkol nás. Hoci na prvý pohľad je to nebadaná, bezvýznamná zmena, predsa len má význam a nadčasovú hodnotu: skrášľuje nielen tento svet, ale raz sa bude skvieť v kráse a dokonalosti nebeského Jeruzalema. A to už bude nový, lepší svet.

Patrik Vnučko, dominikán