Apoštolský nuncius na Slovensku sa stretol so zástupcami sekulárnych inštitútov

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana prijal v utorok 12. apríla 2016 na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave zástupcov sekulárnych inštitútov Slovenska. Cieľom stretnutia bolo osobné predstavenie sekulárne zasväteného života prostredníctvom zástupcov jednotlivých sekulárnych inštitútov a ich chariziem, predstavenie evanjelizácie životom a spôsobov ako vnášať Boží zámer do svetského prostredia, predstavenie služieb vo farnosti a v Cirkvi. Ďalej informovať o vzájomnej spolupráci sekulárnych inštitútov a informovať o formujúcej sa Konferencii sekulárnych inštitútov na Slovensku.

Apoštolského nuncia na Slovensku zaujímali charizmy jednotlivých sekulárnych inštitútov a tiež spolupráca s otcami biskupmi a s konferenciami vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských reholí. Povzbudil SI pracovať s tými, ktorí sa nejakým spôsobom vyčlenili z Cirkvi a potrebujú citlivosť a pomoc, vyjadril, že prítomnosť sekulárne zasvätených je vo svete a v Cirkvi veľmi dôležitá. Povedal, že to, čo je nevyhnutné, je vernosť osobnej modlitbe. Ocenil vzájomné pravidelné stretnutia zástupcov sekulárnych inštitútov a tiež úsilie o sformovanie inštitúcie Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku pre transparentnú spoluprácu a komunikáciu v rámci Cirkvi.Stretnutie sa nieslo v príjemnom, pokojnom a povzbudzujúcom duchu.

Zdroj: TK KBS; zástupcovia sekulárnych inštitútov na Slovensku