Letná biblická škola sa otvára už po štvrtýkrát s témou „Orientácia & inšpirácia“

„Božie slovo stojí v centre nášho poslania“ – tieto slová zazneli v homílii kardinála Luisa Antonia Tagleho pri Slávnosti Božieho slova v Ružomberku 26. mája toho roku. Kardinál Tagle položil aj tieto otázky: „Je Sväté Písmo a Tradícia pre nás najvyšším pravidlom viery? Stali sa kňazi a pastorálni spolupracovníci viac usilovnými v čítaní, štúdiu Božieho slova a modlitbe s ním?“ Odpoveďou na tieto výzvy je aj tohoročná ponuka Katolíckeho biblického diela, ktoré Vás pozýva na 4. ročník Letnej biblickej školy „Orientácia & inšpirácia“.

Témou Ako sa Pilát dostal do Biblie a do kréda – Judaizmus od Alexandra Veľkého až po židovskú vojnu bude sprevádzať RNDr. Adrián Kacian M.A., PhD. Letná biblická škola sa bude konať v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne od 29. augusta do 2. septembra 2018.

Letná biblická škola je pozvaním pre všetkých, ktorí chcú rásť v poznaní Božieho slova a cez štúdium prehĺbiť svoj vzťah so Slovom, ktoré sa stalo telom. Rehoľné sestry a bratia to môžu využiť v rámci permanentnej formácie.

Viac informácií aj prihlasovací formulár môžete nájsť na kbd.sk.