Sestra Raffaella na bicykli hľadá prácu pre mladých

Podnikatelia jej dali nové meno a volajú ju ‚sestra Práca na bicykli‘. Je vedúcou odborného formačného strediska v talianskom meste Vittorio Veneto. Ona sama hovorí: „Povedzme, že moje povolanie sa líši od iných povolaní.“

Saleziánka sestra Raffaella Sogová každý deň prejde desiatky kilometrov bicyklom, aby mladým našla prácu. Pohybuje sa medzi Vittorio Veneto a Conegliano a medzi podnikateľmi je známa ako „sestra Práca na bicykli“. Nebojí sa nebezpečenstiev na cestách, tirákov či nepriaznivého počasia. Chodí od jednej firmy k druhej, kilometre pribúdajú, a to všetko preto, že chce mladým pomôcť nájsť si zamestnanie.

Sestra Raffaella je vedúcou saleziánskeho strediska v meste Vittorio Veneto (okres Treviso), zameraného na odborné vzdelávanie mladých ľudí, ktorí už majú nejaký diplom alebo už promovali na vysokej škole, ale sú bez práce. Niektorí pochádzajú aj z iných štátov: Macedónska, Kanady, Maďarska…

Sestra Raffaella poznamenáva: „Podľa výchovného projektu dona Bosca ponúkame kultúrny a výchovný rozmer, vhodný pre túto dobu, rešpektujúc osobu, jej ľudskú a duchovnú hodnotu. Keď šlo o prípravu mladých do sveta práce, don Bosco sa nevyhýbal námahe. V tom malom, čo robím, sa usilujem nasledovať tú istú cestu, ktorú nám načrtol.“

STREDISKO ODBORNEJ PRÍPRAVY

Hlavným cieľom strediska je zapojiť mladých do sveta práce v spolupráci s úradmi, univerzitou, podnikmi a miestnymi združeniami a ponúknuť im didaktické a technologické možnosti a inovácie, posilniť zručnosť a odbornosť nových pracovníkov, ktoré si trh práce vyžaduje.

Stredisko svojim žiakom ponúka rôzne typy stáží (asi 400 hodín). Ide o získanie nových skúseností v každom sektore, aj v podnikoch ako je Benetton, San Benetton a Electrolux. Výsledky sú uspokojivé, pretože až 80% mladých si nájde prácu.

„Súčasná situácia je ťažká, ale kto verí v silné ideály v prospech mladých, má dôvod sa angažovať. Mladí sú naša budúcnosť, naša nádej a z dôvodu súčasnej krízy sa mnohí nedokážu presadiť, chýba im primeraná formácia, aby boli zaujímaví pre potenciálnych zamestnávateľov. Keď sa každý deň posadím na bicykel, pomyslím si, že mám možnosť zachrániť nejakého svojho žiaka pred nezamestnanosťou, vyučiť ho v nejakom odbore a ponúknuť mu ľudskú dôstojnosť, ktorú nám všetkým patrí,“ hovorí sestra Raffaella.

„MOJE POVOLANIE SA LÍŠI OD INÝCH POVOLANÍ“

Sestra Raffaella sa už 18 rokov venuje odbornej formácii tým, že študuje a pracuje na pápežskej univerzite spolu s rehoľnými sestrami pochádzajúcich z celého sveta. Zaujímala sa o viaceré oblasti: šport, formáciu, ba aj ekonomiku, kým nedosiahla vysokoškolský diplom. „Povedzme, že sa moje povolanie líši od iných. Mohla by som ho definovať ako povolanie ku globalizácii. Ježiš hovorí: ´Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium´. Pochopila som, že evanjelium práce je dnes najnaliehavejšou vecou súčasného sveta“.

A dodáva: „Prijala som za svoje Kristove slová, ktoré sa odzrkadľujú v donovi Boscovi. On hovorieval, že k mladému človeku sa treba najprv priblížiť a dať mu základ. Som presvedčená, že život treba darovať úplne a neexistuje nič krajšie ako keď iným ponúkneme možnosť rásť a žiť plnohodnotný život. To znamená garantovať im prácu, ktorá je cestou ako dosiahnuť dôstojnosť. Keď som na stretnutí a stojím pred zodpovednými, predkladám im užitočné projekty v prospech mojich mladých. A keď mi ich schvália, je to pre mňa odmena za toľké námahy, pretože sa vďaka mojej pomoci vyhli čiernemu tunelu nezamestnanosti“.

Štefan Turanský SDB