List pápeža sýrskym františkánom: Vidíme vo vás trpiaceho Ježiša

Osobným listom zaslaným dvom františkánom do Sýrie vyjadril pápež František svoju blízkosť a duchovnú oporu všetkým trpiacim kresťanom v krajine, ktorá už ôsmy rok krváca násilím a extrémnou biedou. „Vo vás a v obyvateľoch milovanej Sýrie vidíme trpiaceho Ježiša“, píše pátrom z Kustódie Svätej zeme pápež František.

Františkánski pátri Hanna Jallouf a Louai Bsharat pôsobiaci v Sýrii sa na pápeža Františka obrátili v spoločnom liste. Jeho odpoveď z 19. novembra publikovala Kustódia Svätej zeme na svojej internetovej stránke.

„Milovaní pátri Hanna a Louai“, oslovuje ich po mene Svätý Otec a píše:

„Ďakujem vám za váš list, ktorý ma robí účastným na vašom svedectve v trýznenej sýrskej zemi. Chcem zdieľať vaše utrpenie a povedať vám, že stojím pri vás a pri kresťanských komunitách tak veľmi skúšaných bolesťou, prežívanou vo viere v Ježiša Krista. Koľké utrpenie, koľká chudoba, koľká bolesť Ježiša, ktorý trpí, ktorý je chudobný, ktorý je vyhnaný zo svojej vlasti. Je to Ježiš! Toto je tajomstvo. Je to naše kresťanské mystérium. Vo vás a v obyvateľoch milovanej Sýrie vidíme trpiaceho Ježiša.

Nič väčšmi než mučeníctvo nemôže opravdivým kresťanským spôsobom vyjadriť účasť na dejinách spásy ľudstva. Mučeníci udržiavajú Božie kráľovstvo, sú osivom kresťanov do budúcnosti, sú tou pravou slávou Cirkvi a našou nádejou. Takéto svedectvo nás pobáda nestratiť sa ani uprostred víchrice. Nemálo ráz nás more života častuje búrkami, ale uprostred životných prívalov k nám nečakane prichádza znamenie spásy: Mária, Pánova ubolená Matka v tichu hľadí na ukrižovaného nevinného Syna, ktorý napĺňa zmyslom život a záchranu národa.

Uisťujem vás, že neustále pamätám pri eucharistickom spoločenstve, aby sa nevýslovná bolesť premenila v božskú nádej, v ktorej nás Pavol utvrdzuje v Liste Rimanom: «Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.»

Úpenlivo prosím Pannu Máriu, aby vás chránila pod svojím milostivým plášťom a vyprosila vám dar vytrvalosti. Zo srdca žehnám vás i všetky kresťanské rodiny, ktoré sú zverené do vašej statočnej opatery.“

„Prosím, modlite sa naďalej aj za mňa“ uzatvára svoj list sýrskym františkánom pápež František.

Zdorj: Vatican News, jb