Magister Rehole kazateľov pozýva dominikánsku rodinu k pokániu

Magister Rehole kazateľov, brat Gerard Timoner, pozýva celú dominikánsku rodinu k pokániu a modlitbe. Dominikánska rodina po celom svete sa od 4. októbra (nedeľa) do 6. októbra (utorok) 2020 zapojí do „trojdnia pokánia“. Každá komunita bratov či sestier, spoločenstvo dominikánskych laikov či ružencové bratstvo, si zvolí svoju formu spoločného pokánia, na ktoré sa podujme. Samozrejme, do tejto výzvy sa môžu zapojiť aj iné spoločenstvá alebo jednotlivci.

Na sviatok Ružencovej Panny Márie, 7. októbra 2020, je celá dominikánska rodina pozvaná pomodliť sa slávnostný ruženec o 20:00 miestneho času. Online prenos modlitby ruženca, ku ktorej sa je možné pridať, sa bude vysielať na facebookovej stránke Rehole dominikánov na Slovensku ako aj na facebookovej stránke Dominikánskeho mariánskeho centra.

„Obetujme pokánie a modlitby počas týchto dní na tieto úmysly: za tých, ktorí zomreli počas pandémie; za rodiny pozostalých; za tých, ktorí trpia rôznymi dôsledkami pandémii; za tých, ktorí sa usilujú zmierniť ich trápenie, “ vyzval Gerard Timoner, OP.

TK KBS informoval Damián Mačura, OP