Mariánky ukončili 22. provinciálnu kapitulu

Sestry z Kongregácie dcér Božskej lásky (mariánky) ukončili dňa 30. decembra 2017 provinciálnu kapitulu, ktorú sprevádzala téma „Uchopiť budúcnosť s nádejou“ (pápež František, List zasväteným osobám, 3). Dňa 29.12. v provincii Sedembolestnej Panny Márie oficiálne otvorili v Trnave riadnu 22. provinciálnu kapitulu. Sv. omšu v úvode Kapituly slúžil Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, ktorý sestrám kapitulárkam udelil svoje požehnanie.

Na túto udalosť sa sestry pripravovali modlitbou, pôstom a štúdiom. Zúčastnilo sa na nej 17 členiek s hlasovacím právom ako aj pozvaní hostia – sestry z generálneho vedenia: sr. M. Benwenuta Kaczocha, FDC, generálna vikárka a sr. Danica Sanader, FDC, generálna radkyňa.

Prednášajúci P. Jozef Matis, SVD prítomné sestry usmernil akou cestou sa uberať, aby dokázali „objať budúcnosť s nádejou“.

„Veríme, že Kapitula prinesie duchovné ovocie a posilni v nádeji do budúcna nás, našich asociovaných členov a všetkých, ktorým budeme slúžiť,“ vyjadrila sr. M. Pavla Remáčová, FDC

zdroj: marianky.sk

-msk-